Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Jogok a webrádióhoz

 

Engedéjt az artisjust-tól kell kérni.

Az erre vonatkozó jogszabály:

"2. Cablecasting, webcasting
Az Szjt. 26. § (7) bekezdése, és (8) bekezdése elsõ mondata értelmében az 1. pontban meghatározott mûveket
mûsorszámmá, illetve mûsorrá szerkesztõ, illetve a mûsorhordozó jeleket a közönség tagja által érzékelhetõ egységes
jelfolyammá szerkesztõ, illetve a nyilvánossághoz közvetítõ szervezet:
2.1. az 1. pontban meghatározott szerzõi jogdíjat köteles fizetni, ha a mûsort nem sugárzással [Szjt. 26. §
(1)–(6) bekezdés], hanem vezeték útján teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé (cablecasting);
2.2.1. az 1. pontban meghatározott, de legalább az alábbi szerzõi jogdíjat köteles fizetni, ha a mûsort nem sugárzással
[Szjt. 26. § (1)–(6) bekezdés], nem vezeték útján, hanem bármely más hasonló eszközzel vagy módon – ideértve
számítógépes, illetve elektronikus hírközlési hálózat igénybevételét – teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé (pl.
önálló webcasting):
Mûsorok (csatornák) száma Fizetendõ minimum szerzõi jogdíj
1–5 8 000 Ft/hó
6–12 10 000 Ft/hó
13–25 12 000 Ft/hó
Minden 25-öt meghaladó mûsor (csatorna) után további 500 Ft/hó minimum szerzõi jogdíjat kell fizetni.
2.2.2. A rádió- és televízió-szervezetek a 2.2.1. pontban meghatározott jogdíjat kötelesek fizetni, ha a 2.2.1. pontban
leírt felhasználást úgy valósítják meg, hogy a közönség tagja a mûsort – annak mûsorfolyamkénti érzékelhetõségének
megtartásával – befolyásolhatja (például azzal, hogy a mûsort megállíthatja, elõre vagy visszatekerheti, illetve például
mûfaj, elõadó választásával, a mûsort alkotó mûvek értékelésével vagy más módon a mûsor összetételét
meghatározhatja: ún. interaktív vagy prémium webcasting). A jelen pont szerinti díjszabási rendelkezés nem
vonatkozik azokra az esetekre, amikor mûveket lehívásra teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé (Szjt. 26. §
H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ • 2011. évi 62. szám 11621
(8) bekezdés második mondata szerinti felhasználás), azaz amikor a közönség tagja a mûveket egyenként választhatja
ki vagy a mûsort a mûvek egyedi kiválasztása útján állíthatja össze."
 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.